SHEM 非営利一般社団法人 安全衛生優良企業マーク推進機構

2017/06/14 第3回「ホワイト企業化推進コンソーシアム研究会」を開催しました。

shem-icatch2

shem-icatch2

2017年6月14日に、第3回「ホワイト企業化推進コンソーシアム研究会」を開催しました。

モバイルバージョンを終了